By PiCommunications

Zyra e Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë/Përfaqësuesi Special i BE-së, përmes kontraktuesit të tij, Pi Communications, njofton të interesuarit që afati për dizajnin më të mirë të identitetit vizual për Bashkimin Evropian në Kosovë është zgjatur nga 15 shkurti deri më 22 shkurt. Identiteti vizual do të përdoret në materiale të ndryshme të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë/Përfaqësuesit Special të BE-së. Identiteti vizual i duhet të pasqyrojë idenë e Bashkimit Evropian: çfarë përfaqëson ai

Read more